Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
Veškeré ceny uvedené v obchodě jsou včetně DPH.

2.Objednání zboží a služeb

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3. Potrvzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4. Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5. Poštovné a balné

Objednané zboží vám zašleme přepravní službou GP jako dobírku. Poštovné účtujeme 120,-Kč.
Doprava na Slovensko je realizována za jiné dobírečné ceny (dle ceníku spediční služby GP).

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta je od 3-5 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

7. Výměna zboží

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

8. Záruka a reklamace

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta podle Obchodního nebo Občanského zákoníku v rozmezí 12 až 24 měsíců dle druhu subjektu odběratele. Místo plnění reklamace je adresa dodavatele. Odběratel uplatňuje reklamaci na adrese sídla dodavatele, stejně tak si vyzvedává vyreklamované zboží na adrese sídla dodavatele. Pokud odběratel požaduje zaslat vyreklamované zboží na svou adresu, hradí poštovné za zaslání (posláno na dobírku za cenu poštovného). Pokud odběratel reklamuje zboží a požaduje dopravit zboží na svou adresu naší dopravou, potom nese náklady na tuto dopravu dle našeho ceníku.
Pokud zákazník reklamuje zboží po záruce, či během řešení opravy se zjistí že se nejedná o závadu nebo že se závada nevyskytuje, bude reklamace považována za neoprávněnou. Potom se za takovouto neoprávněnou reklamaci účtuje poplatek 390,- Kč.
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
 
Záruka se nevztahuje na:
vady vzniklé běžným používáním
nesprávným použitím výrobku
nesprávným skladováním
fyzickým poškozením výrobku, poničením a jinými vadami, které zcela zřejmě nejsou v souladu s běžným používáním výrobku
 
Postup při reklamaci:
1.informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2.zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3.do zásilky uveďte důvod reklamace
4.dodejte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
 
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.
 

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů